نشست خبری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

فت فتو/کرمان عصر امروز ۲۷ شهریورماه نشست خبری دکتر محمد رضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون موضاعات ملی و استانی در محل اداره کل اقتصاد و دارایی برگزار شد. نشست خبری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منبع:ایـسنا ? نشست خبری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای […]

فت فتو/کرمان عصر امروز ۲۷ شهریورماه نشست خبری دکتر محمد رضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون موضاعات ملی و استانی در محل اداره کل اقتصاد و دارایی برگزار شد.
نشست خبری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

منبع:ایـسنا
? نشست خبری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی