نشانه‌های پیشرفت کرونا چیست؟

طولانی شدن تب، تهوع و استفراغ مداوم، ضعف و بی‌حالی شدید، سرفه شدید، تنگی نفس و درد قفسه سینه واضح، نشان از پیشرفت بیماری است و باید در این شرایط، بیماران مجددا به بیمارستان مراجعه کنند. نشانه‌های پیشرفت کرونا چیست؟ منبع:بــرنا ? نشانه‌های پیشرفت کرونا چیست؟

طولانی شدن تب، تهوع و استفراغ مداوم، ضعف و بی‌حالی شدید، سرفه شدید، تنگی نفس و درد قفسه سینه واضح، نشان از پیشرفت بیماری است و باید در این شرایط، بیماران مجددا به بیمارستان مراجعه کنند.
نشانه‌های پیشرفت کرونا چیست؟

منبع:بــرنا
? نشانه‌های پیشرفت کرونا چیست؟