نرخ جدید نان در شهرستان انار اعلام شد

به گزارش فت فتو؛ به نقل از روابط عمومی فرماندار انار، صبح امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار و شورای آرد و نان شهرستان انار با دستور کار قیمت گذاری نان ، قیمت نان به شرح ذیل به تصویب رسید: نان تافتون دوار وزن چانه ۴۶۰ گرم _ ۱۲۰۰ تومان نان کرنون وزن چانه ۴۸۰ […]

به گزارش فت فتو؛ به نقل از روابط عمومی فرماندار انار، صبح امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار و شورای آرد و نان شهرستان انار با دستور کار قیمت گذاری نان ، قیمت نان به شرح ذیل به تصویب رسید: نان تافتون دوار وزن چانه ۴۶۰ گرم _ ۱۲۰۰ تومان نان کرنون وزن چانه ۴۸۰ گرم […]

به گزارش فت فتو؛ به نقل از روابط عمومی فرماندار انار، صبح امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار و شورای آرد و نان شهرستان انار با دستور کار قیمت گذاری نان ، قیمت نان به شرح ذیل به تصویب رسید:

نان تافتون دوار وزن چانه ۴۶۰ گرم _ ۱۲۰۰ تومان

نان کرنون وزن چانه ۴۸۰ گرم _ ۱۲۰۰ تومان

نان سنگک وزن نان ۵۵۰ گرم _ ۱۷۵۰ تومان

نان با حرارت غیر مستقیم وزن چانه ۴۶۰ گرم _ ۱۲۰۰ تومان

نان لواش وزن چانه ۱۲۰ گرم _۲۵۰ تومان
نرخ جدید نان در شهرستان انار اعلام شد

منبع: انــارما
?نرخ جدید نان در شهرستان انار اعلام شد : اخبار استان کرمان – ورزشی