نجات درختان جنگلی رابُر از آفت تشی

۱۵هزارهکتار از عرصه های جنگلی رابُر با روش توری پیچی وسنگ چینی از شر تشی خطرناک‌ترین جونده‌ خلاص می شوند. به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس منابع طبیعی رابر گفت: طرح پیشگیری ومقابله باآفت تشی ازطریق توری پیچی و بلوکاژ، ( چیدن سنگ اطراف تنه درخت بنه تا ارتفاع ۹۰ سانتی متر)در ۱۵هزارهکتار […]

۱۵هزارهکتار از عرصه های جنگلی رابُر با روش توری پیچی وسنگ چینی از شر تشی خطرناک‌ترین جونده‌ خلاص می شوند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس منابع طبیعی رابر گفت: طرح پیشگیری ومقابله باآفت تشی ازطریق توری پیچی و بلوکاژ، ( چیدن سنگ اطراف تنه درخت بنه تا ارتفاع ۹۰ سانتی متر)در ۱۵هزارهکتار ازعرصه های جنگلی برای جلوگیری ازخسارت های بیشتر این آفت در منطقه عشایری کلوک گاو اجراشد.

مرتضی منظری توکلی با اشاره به وجود ۸۰هزارهکتارجنگل و۸۰هزارهکتارمرتع در رابُر افزود: ۴۰هزارهکتار ازعرصه های جنگلی این شهرستان به آفت تشی آلوده است.

وی گفت:در ۴سال اخیرمبارزه باآفت تشی (سیخور)در حدود ۱۵هزارهکتار از عرصه های جنگلی(درختان بنه) این شهرستان اجرا شده تا ازخشک شدن درختان جلوگیری شود.

آفت تشی یا سیخور یا گربه تیغیخطرناک‌ترین جونده‌ای است که به علت عادت گیاهخواری به انواع گیاهان جنگلی، مرتعی، زراعی و … حمله ور می‌شود.

تشی با خارهای بلندی روی بدنش زمانی که آن‌ها را به اصطلاح سیخ می‌کند، از جثه معمولی اش بزرگتر به نظر می‌رسد و اندازه آن‌ها نسبت به جوجه تیغی‌ها بزرگ‌تر و وزن آن‌ها بین ۱۱ تا ۲۵ کیلوگرم است، آن‌ها نیز مانند جوجه تیغی ها شبگرد هستند .

دانلود

کد ویدیو

 
نجات درختان جنگلی رابُر از آفت تشی

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? نجات درختان جنگلی رابُر از آفت تشی