نجات بیماران در کرمان با اهدای سلولهای بنیادی خونساز

با یک آزمایش خون ساده میتوانید زندگی دوباره را به بیماران سخت درمان هدیه کنید. به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛دکتر سلاجقه رییس مرکز پذیره نویسی اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز گفت: با یک آزمایش خون ساده اطلاعات آنتی ژنهای افراد مشخص و آلبوم‌ می شود تا بیماران سرطانی و در مجموع حدود ۸۰ نوع […]

با یک آزمایش خون ساده میتوانید زندگی دوباره را به بیماران سخت درمان هدیه کنید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛دکتر سلاجقه رییس مرکز پذیره نویسی اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز گفت: با یک آزمایش خون ساده اطلاعات آنتی ژنهای افراد مشخص و آلبوم‌ می شود تا بیماران سرطانی و در مجموع حدود ۸۰ نوع بیماری سخت درمان با اهدای سلولهای بنیادی خونساز درمان شوند.

دکتر سلاجقه افزود:افراد داوطلب میتوانند به مرکز پذیره نویسی اهدا کنندگان سلولهای بنیادی خونساز دربیمارستان افضلی پور کرمان مراجعه کنند و پس از دو سی سی خونگیری از آنان ؛اگر بیماری نیاز پیدا کرد از سلولهای بنیادی خون فرد داوطلب در صورت مطابقت ژنی برای درمان بیمار نیازمند استفاده شود.

 

دانلود

کد ویدیو
نجات بیماران در کرمان با اهدای سلولهای بنیادی خونساز

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? نجات بیماران در کرمان با اهدای سلولهای بنیادی خونساز