منطقه اقتصادی رفسنجان با سرمایه‌گذار خارجی تولید رمزارز همکاری می‌کند

کرمان- فت فتو – مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان گفت: در این منطقه تاکنون با هفت سرمایه گذار خارجی از جمله تولید رمز ارز (پول دیجیتال)، انرژی خورشیدی و فیبر نوری تفاهم نامه منعقد شده است. منطقه اقتصادی رفسنجان با سرمایه‌گذار خارجی تولید رمزارز همکاری می‌کند منبع:ایرنـا ? منطقه اقتصادی رفسنجان با سرمایه‌گذار خارجی تولید […]


کرمان- فت فتو – مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان گفت: در این منطقه تاکنون با هفت سرمایه گذار خارجی از جمله تولید رمز ارز (پول دیجیتال)، انرژی خورشیدی و فیبر نوری تفاهم نامه منعقد شده است.
منطقه اقتصادی رفسنجان با سرمایه‌گذار خارجی تولید رمزارز همکاری می‌کند

منبع:ایرنـا
? منطقه اقتصادی رفسنجان با سرمایه‌گذار خارجی تولید رمزارز همکاری می‌کند