معرفی ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی کرمان به دادسرا

کرمان – ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی در کرمان به دادسرا معرفی شدند. به گزارش فت فتو، در راستای اقدامات بازرسی کل استان در راستای مبارزه با فساد از بدو سال ۱۴۰۰ تاکنون در مجموع تعداد ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی به اتهام فساد مالی (اختلاس، ارتشاء و تحصیل […]

کرمان – ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی در کرمان به دادسرا معرفی شدند.

به گزارش فت فتو، در راستای اقدامات بازرسی کل استان در راستای مبارزه با فساد از بدو سال ۱۴۰۰ تاکنون در مجموع تعداد ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی به اتهام فساد مالی (اختلاس، ارتشاء و تحصیل مال از طریق نامشروع) با ارسال گزارش به دادسرا معرفی و بازداشت شده‌اند و مجموع سو استفاده مالی این افراد نیز مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال بوده است.

با پیگیری این بازرسی کل و قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها، از مجموع مبالغ مذکور در سال جاری، در مجموع، مبلغی در حدود ۳۵ میلیارد ریال به خزانه دولت برگشت داده شده است.

کد خبر ۵۲۹۳۲۲۲
معرفی ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی کرمان به دادسرا

منبع:مــهر
? معرفی ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی کرمان به دادسرا