معدوم کردن مواد غذایی

چهار تُن مواد غذایی در شهرستان منوجان معدوم شد. به گزارش فت فتو ، مدیر شبکه بهداشت شهرستان منوجان گفت : در بازدید مستمر در سطح اصناف و اماکن توزیع و عرضه مواد غذایی و آشامیدنی ،کارشناسان محیط شبکه بهداشت منوجان در بازدیدهای به عمل آمده از اصناف ۴ تن مواد غذایی غیر قابل مصرف […]

چهار تُن مواد غذایی در شهرستان منوجان معدوم شد.

به گزارش فت فتو ، مدیر شبکه بهداشت شهرستان منوجان گفت : در بازدید مستمر در سطح اصناف و اماکن توزیع و عرضه مواد غذایی و آشامیدنی ،کارشناسان محیط شبکه بهداشت منوجان در بازدیدهای به عمل آمده از اصناف ۴ تن مواد غذایی غیر قابل مصرف و آشامیدنی جمع آوری و معدوم سازی گردید.

اقای محمودی افزود: شهروندان منوجانی در مواقع خریداری اجناس دقت کنند تا تاریخ انقضاء و توزیع اجناس دارای شناسنامه، مهر استاندارد و مجوز تولید و توزیع وزارت بهداشت و سازمان استاندارد داشته باشد.

وی گفت :با مشاهده هر گونه تخلفات بهداشتی در سطح شهرستان با سامانه ۱۹۰ تماس حاصل شود و اصناف محترم نیز اقلام مواد غذایی را از اماکن معتبر خرید نمایند و اجناس بدون تاریخ خریداری ننماید.
معدوم کردن مواد غذایی

منبع: صـداوسیـما مرکز کرمان
? معدوم کردن مواد غذایی