مشکل اراضی کارکنان شهرداری جیرفت پیگیری می شود


جیرفت – فت فتو – امام جمعه جیرفت با بیان اینکه مشکل زمین های کارکنان شهرداری این شهر پیگیری می شود گفت: دوشادوش جامعه کارگری ایستاده‌ایم.
مشکل اراضی کارکنان شهرداری جیرفت پیگیری می شود

منبع:ایرنـا
💬 مشکل اراضی کارکنان شهرداری جیرفت پیگیری می شود