مشارکت بیش از ۴۰۰ بسیجی در طرح شهید سلیمانی

حمیدرضا حسینخانی از مشارکت بیش از ۴۰۰ بسیجی در قالب طرح شهید سلیمانی در شهر کرمان خبر داد. حمیدرضا حسینخانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین شهرستان  کرمان در گفتکو با خبرنگار”فت فتو” به اجرای طرح شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: این طرح از تاریخ ۲۰ آذر ماه ۹۹ استارت خورده و طی این مدت […]

حمیدرضا حسینخانی از مشارکت بیش از ۴۰۰ بسیجی در قالب طرح شهید سلیمانی در شهر کرمان خبر داد.

حمیدرضا حسینخانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین شهرستان  کرمان در گفتکو با خبرنگار”فت فتو” به اجرای طرح شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: این طرح از تاریخ ۲۰ آذر ماه ۹۹ استارت خورده و طی این مدت در تمامی مناطق استان اجرا شده است.

وی افزود: در ابتدا در زمینه ضدعفونی محیط و کارگاه های ماسک و توزیع آنها و موضوعاتی از این قبیل وارد کردیم و به تدریج وارد غربالگری شدیم.

وی از مشارکت ۴۰۰ بسیجی در قالب این طرح در شهر کرمان و در محدوده ناحیه امیرالمومنین خبر داد. 

حسینخانی به خدمات ارائه شده در قالب این طرح اشاره کرد و افزود: در گذشته در قالب طرح شهید سلیمانی خدمات در بخش های مراقبتی، حمایتی، نظارتی و واکسیناسیون ارائه می‌شده که امروز این خدمات تنها در بخش واکسیناسیون با هدف واکسینه کردن حداکثری انجام می شود. 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین شهر کرمان هدف از اجرای این طرح را به حداقل رساندن تعداد بیماران کرونایی و انجام واکسیناسیون تمام گروه‌های  سنی جامعه اعلام کرد.

وی تصریح کرد: تاکنون ۳۵۰ هزار نفر مورد حمایت این طرح در بخش های حمایتی، بهداشتی،معیشتی و فرهنگی قرار گرفته اند.

وی همچنین به طرح شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: این یکی از طرح‌های موفقی بود که در کل جهان الگویی شد و اکنون برنامه ریزی می شود تا در حدی که قابل بیان هست برای کشورهای دیگر بیان کرد. 

انتهای پیام/امیر
مشارکت بیش از ۴۰۰ بسیجی در طرح شهید سلیمانی

منبع:آرمـان
? مشارکت بیش از ۴۰۰ بسیجی در طرح شهید سلیمانی