مسدود شده پل میمند باستان در شهربابک امروز برای اقدامات اصلاحی

پل میمند باستان امروز برای اقدامات اصلاحی و نصب علایم هشدار دهنده،از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر مسدود است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سرگرد مداحی رئیس پلیس راه شهربابک گفت:تاکنون تکرار تصادفات بر روی این پل منجر به فوت ، جرح و خسارات مالی فراوانی شده است و با توجه به مطالبه […]

پل میمند باستان امروز برای اقدامات اصلاحی و نصب علایم هشدار دهنده،از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر مسدود است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سرگرد مداحی رئیس پلیس راه شهربابک گفت:تاکنون تکرار تصادفات بر روی این پل منجر به فوت ، جرح و خسارات مالی فراوانی شده است و با توجه به مطالبه مردم و گزارشات حوادث در فضای مجازی ضمن رایزنی با استان موافقت یک طرفه شدن این پل اخذ شده است.

سرگرد مداحی افزود:در همین راستا این پل برای اقدامات اصلاحی و نصب علایم هشدار دهنده، این مسیر از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر مسدود خواهد شد.

وی از رانندگانی که قصد عبور از روی پل میمند باستان را دارند خواست از مسیر جایگزین دور برگردان روبروی پلیس راه واقع در بزرگراه شهید سلیمانی استفاده کنند.
مسدود شده پل میمند باستان در شهربابک امروز برای اقدامات اصلاحی

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? مسدود شده پل میمند باستان در شهربابک امروز برای اقدامات اصلاحی