مسابقات قهرمانی موتور کراس جنوب شرق کشور در کرمان-فیلم

کرمان- فت فتو- مسابقات قهرمانی موتور کراس جنوب شرق روز جمعه در پیست موتورسواری جنگل قائم(عج) شهر کرمان برگزار شد. مسابقات قهرمانی موتور کراس جنوب شرق کشور در کرمان-فیلم منبع:ایرنـا ? مسابقات قهرمانی موتور کراس جنوب شرق کشور در کرمان-فیلم

کرمان- فت فتو- مسابقات قهرمانی موتور کراس جنوب شرق روز جمعه در پیست موتورسواری جنگل قائم(عج) شهر کرمان برگزار شد.
مسابقات قهرمانی موتور کراس جنوب شرق کشور در کرمان-فیلم

منبع:ایرنـا
? مسابقات قهرمانی موتور کراس جنوب شرق کشور در کرمان-فیلم