مسابقات فوتبال ساحلی استان کرمان جام شهید زنگی‌آبادی
مسابقات فوتبال ساحلی استان کرمان جام شهید زنگی‌آبادی

منبع:بــرنا
💬 مسابقات فوتبال ساحلی استان کرمان جام شهید زنگی‌آبادی