مرگ ۱۲ هم استانی با کرونا دلتا

کرونا در شبانه روز گذشته جان ۱۲ نفر را در استان کرمان گرفت. به گزارش فت فتو؛سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد بستری قطعی ۴۸۸ مورد شامل: کرمان: ۲۹۶ نفر. رفسنجان: ۲۰ نفر. جیرفت: ۵۴ نفر، بم: ۴۳ نفر، سیرجان: ۷۵ نفر و تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان ۳۹۱۵۵ مورد […]

کرونا در شبانه روز گذشته جان ۱۲ نفر را در استان کرمان گرفت.

به گزارش فت فتو؛سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد بستری قطعی ۴۸۸ مورد شامل: کرمان: ۲۹۶ نفر. رفسنجان: ۲۰ نفر. جیرفت: ۵۴ نفر، بم: ۴۳ نفر، سیرجان: ۷۵ نفر و تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان ۳۹۱۵۵ مورد است.

مهدی شفیعی افزود: موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته: ۷۱ مورد، تعداد فوتی‌های قطعی به علت ابتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته: ۱۲ نفر ،مجموع جانباختگان: ۴۶۷۶نفر ، واکسن تزریق شده نوبت اول  ۱۲۵۲۸۸۸ و واکسن تزریق شده نوبت دوم  ۵۷۴۲۸۱ است. 
مرگ ۱۲ هم استانی با کرونا دلتا

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? مرگ ۱۲ هم استانی با کرونا دلتا