مرمت و بازسازی ۴ مجموعه و اثر داخل ارگ بم

مدیر پایگاه جهانی بم گفت: با همت استادکاران کار گران و و معماران پایگاه جهانی ۴ اثر و مجموعه داخلی ارگ تاریخی بم مرمت و باز سازی شده است

به گزارش فت فتو؛ قاسمی افزود:این چهار مجموعه شامل قسمت درب دوم‌ارگ بم مجموعه کلاه فرنگی مجموعه خانه سیستانی‌ها و برخ خشون قسمت حاکم نشین ارگ بم مرمت و باز سازی شده است و که زودی افتتاح و به بهره برداری میرسند 

مدیر پایگاه جهانی ارگ بم افزود:برای ساخت و مرمت این چهار اثر ۸ میلیارد تومان هزینه شده است

ارگ تاریخی و کهن بم دارای ۵۰ برج است که کار مرمت و باز سازی برج‌های ارگ بم انجام میشود
مرمت و بازسازی ۴ مجموعه و اثر داخل ارگ بم

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
💬 مرمت و بازسازی ۴ مجموعه و اثر داخل ارگ بم