مرمت آب انبار «حاج آقا علی» توسط بخش خصوصی در حال انجام است/ واگذاری آب انبار «گنجعلیخان» را جهت بازسازی در دستور کار داریم

مجتبی شفیعی گفت: برنامه ما این است که آب انبار گنجعلیخان را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا با سرمایه گذاری این بخش، کاربری مرتبط با آن احیا شود. مجتبی شفیعی در گفتگو با فت فتو؛ در خصوص وضعیت آب انبارهای باقت تاریخی شهر کرمان گفت: در سال های گذشته به دلیل بالا آمدن آب […]

مجتبی شفیعی گفت: برنامه ما این است که آب انبار گنجعلیخان را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا با سرمایه گذاری این بخش، کاربری مرتبط با آن احیا شود.

مجتبی شفیعی در گفتگو با فت فتو؛ در خصوص وضعیت آب انبارهای باقت تاریخی شهر کرمان گفت: در سال های گذشته به دلیل بالا آمدن آب های زیر سطحی، اغلب آب انبارهای دچار آبگرفتگی بودند و حجمی از آب در این مکان ها جمع بود.

معاون میراث فرهنگی استان کرمان با اشاره به اینکه در دهه هشتاد یکی از آب انبارها کاربری گرفت و به شربت خانه تبدیل شد، عنوان کرد: اما پس از تجمیع آب متأسفانه این مکان تعطیل شد.

وی بیان کرد: هم اکنون مرمت مجموعه آب انبار حاج آقا علی در حال انجام است که همزمان با سرای حاج آقا علی که روی آب انبار قرار گرفته، کار مرمتی آن به بخش خصوصی توسط اوقاف واگذار شده است.

شفیعی خاطر نشان کرد: برنامه ما این است که آب انبار گنجعلیخان را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا با سرمایه گذاری این بخش، کاربری مرتبط با آن احیا شود.

انتهای پیام/م
 
مرمت آب انبار «حاج آقا علی» توسط بخش خصوصی در حال انجام است/ واگذاری آب انبار «گنجعلیخان» را جهت بازسازی در دستور کار داریم

منبع:آرمـان
? مرمت آب انبار «حاج آقا علی» توسط بخش خصوصی در حال انجام است/ واگذاری آب انبار «گنجعلیخان» را جهت بازسازی در دستور کار داریم