مراسم تقدیر از زهرا نعمتی سفیر انجمن خیریه یاس کرمان

فت فتو/کرمان شامگاه امروزیکشنبه ۲۱ شهریور مراسم تقدیر از زهرا نعمتی سفیر انجمن خیریه یاس کرمان دارنده سه مدال طلا در سه دوره متوالی پارالمپیک در محوطه روبروی انجمن یاس کرمان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد. مراسم تقدیر از زهرا نعمتی سفیر انجمن خیریه یاس کرمان منبع:ایـسنا ? مراسم تقدیر از زهرا […]

فت فتو/کرمان شامگاه امروزیکشنبه ۲۱ شهریور مراسم تقدیر از زهرا نعمتی سفیر انجمن خیریه یاس کرمان دارنده سه مدال طلا در سه دوره متوالی پارالمپیک در محوطه روبروی انجمن یاس کرمان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
مراسم تقدیر از زهرا نعمتی سفیر انجمن خیریه یاس کرمان

منبع:ایـسنا
? مراسم تقدیر از زهرا نعمتی سفیر انجمن خیریه یاس کرمان