مدیران استان تا شش‌ماه آینده تغییر نمی‌کنند

استاندار کرمان با تأکید بر اینکه تغییرات در دولت‌ها نباید بهانه‌ای برای ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی ادارات شود خطاب به مدیران و فرمانداران گفت: تا زمانی که جانشین برای ما نیامده، باید مانند گذشته به وظایف خود عمل کنیم و بحث جابه‌جایی یا استعفا نباید مطرح شود. به گزارش فت فتو، علی زینی‌وند روز شنبه […]

استاندار کرمان با تأکید بر اینکه تغییرات در دولت‌ها نباید بهانه‌ای برای ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی ادارات شود خطاب به مدیران و فرمانداران گفت: تا زمانی که جانشین برای ما نیامده، باید مانند گذشته به وظایف خود عمل کنیم و بحث جابه‌جایی یا استعفا نباید مطرح شود.

به گزارش فت فتو، علی زینی‌وند روز شنبه در نشست ستاد کرونای استان کرمان با اشاره به استقرار و آغاز به کار دولت جدید تاکید کرد: با توجه به شروع به کار وزرا نباید در کارها اختلال ایجاد شود، هیچ کم‌کاری و کوتاهی از مدیران و فرمانداران پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به تقاضای برخی فرمانداران استان مبنی بر بازنشستگی یا جابه‌جایی افزود: تا زمانی که جانشین برای ما نیامده است باید مانند گذشته به وظایف خود عمل کنیم و بحث جابه‌جایی و استعفا نباید مطرح شود.
استاندار کرمان تأکید کرد: تقاضای تغییر و جابه‌جایی در پایان دولت‌ها طبیعی است اما نباید به این بهانه کار دستگاه‌ها به ویژه در ۲ حوزۀ کرونا و تنظیم بازار، دچار اختلال شود زیرا اگر هر کدام متزلزل شود باعث آسیب و نارضایتی مردم می‌شود.
وی تصریح کرد: هر چند وزیر کشور مجوز لازم را برای تغییر و تعیین تکلیف فرمانداران صادر کرده است، اما تغییر در بهترین حالت، یک ماه تا ۴۵ روز طول می‌کشد و مدیران استان تا ۶ ماه آینده تغییر نمی‌کنند.
مدیران استان تا شش‌ماه آینده تغییر نمی‌کنند

منبع:یـزدان کـرمان
? مدیران استان تا شش‌ماه آینده تغییر نمی‌کنند