مدرسه فرسوده ای که جان دانش آموزان را تهدید می کند

مدرسه مورد استفاده دانش آموزان روستای مهروئیه فاریاب بصورت غیراصولی مرمت شده و جان آنها در معرض خطر می باشد.

به گزارش فت فتو، روستای مهروئیه در چهل کیلومتری فاریاب واقع شده و داشتن مدرسه استاندارد از جمله نیازمندی اولیه اهالی این روستا است 
مدرسه مورد استفاده دانش آموزان بصورت غیراصولی مرمت و بازسازی شده و جان آنها در معرض خطر می باشد
جمعیت این روستا بالغ بر هزار نفر است.

 انتهای پیام/پناهی
مدرسه فرسوده ای که جان دانش آموزان را تهدید می کند

منبع:آرمـان
💬 مدرسه فرسوده ای که جان دانش آموزان را تهدید می کند