مدافع استقلال در آستانه وداع با فوتبال!

مدافع استقلال به دلیل شرایطی که دارد شاید لیگ بیست‌ودوم را نتواند در تیمی بازی کند. مدافع استقلال در آستانه وداع با فوتبال! منبع:آنـــا ? مدافع استقلال در آستانه وداع با فوتبال!


مدافع استقلال به دلیل شرایطی که دارد شاید لیگ بیست‌ودوم را نتواند در تیمی بازی کند.
مدافع استقلال در آستانه وداع با فوتبال!

منبع:آنـــا
? مدافع استقلال در آستانه وداع با فوتبال!