متخلفان شکارپرندگان رابُر وکهنوج در کمند قانون

متخلفان حرفه ای و سابقه دار شکار پرندگان در رابُر وکهنوج به دام افتادند. به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان  رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان رابرگفت:  در منطقه شکار ممنوع اَنجرک،  محیط بانان با رعایت احتیاط پس از حدود ده کیلومتر تعقیب و گریز خودروی سمند را توقیف وسرنشینان آن را دستگیر کردند.  منظری […]

متخلفان حرفه ای و سابقه دار شکار پرندگان در رابُر وکهنوج به دام افتادند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان  رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان رابرگفت:  در منطقه شکار ممنوع اَنجرک،  محیط بانان با رعایت احتیاط پس از حدود ده کیلومتر تعقیب و گریز خودروی سمند را توقیف وسرنشینان آن را دستگیر کردند.

 منظری توکلی افزود: از سرنشینان این خودرو یک قطعه کبک، سه قطعه کبوتر وحشی، یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دولول، سه عدد فشنگ ساچمه ای و یک عدد فشنگ چهارپاره کشف و ضبط و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

بگفته وی: یکی از این متخلفان دارای سابقه شکار و صید و از مخرب ترین افراد در حوزه استحفاظی این شهرستان است و تاکنون چندین مرحله از دام ماموران  فرار کرده بود.

در کهنوج هم متخلف  شکاریک قطعه باقرقره و دو قطعه تیهو به دام افتاد.متخلفان شکارپرندگان رابُر وکهنوج در کمند فانون

 ادی جلالی سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان کهنوج هم گفت: درگشت و کنترل  یگان حفاظت  در بازرسی ازیک خودرو در منطقه دمیلک ،لاشه دوقطعه تیهو، یک قطعه باقرقره و یک قبضه سلاح ساچمه زنی کشف وضبط و پرونده به منظوربرای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.
متخلفان شکارپرندگان رابُر وکهنوج در کمند قانون

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? متخلفان شکارپرندگان رابُر وکهنوج در کمند قانون