فیلم/دوچرخه‌سواران مازندران به عشق سردار دل‌ها ۱۲۰۰ کیلومتر رکاب زدند

کرمان – فت فتو – ۲۸ دوچرخه سوار با رکاب زدن مسیر یکهزار و ۲۰۰ کیلومتری مازندران تا کرمان، همزمان با دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و هفته مقاومت روز سه‌شنبه به گلزار سردار دل‌ها رسیدند. دریافت ۶۹ MB این ورزشکاران سفرشان را از روز شنبه هفته جاری (چهار روز قبل) شروع […]

کرمانفت فتو – ۲۸ دوچرخه سوار با رکاب زدن مسیر یکهزار و ۲۰۰ کیلومتری مازندران تا کرمان، همزمان با دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و هفته مقاومت روز سه‌شنبه به گلزار سردار دل‌ها رسیدند.


دریافت
۶۹ MB

این ورزشکاران سفرشان را از روز شنبه هفته جاری (چهار روز قبل) شروع کرده بودند.
فیلم/دوچرخه‌سواران مازندران به عشق سردار دل‌ها ۱۲۰۰ کیلومتر رکاب زدند

منبع: ایرنـا
? فیلم/دوچرخه‌سواران مازندران به عشق سردار دل‌ها ۱۲۰۰ کیلومتر رکاب زدند