فیلم| حال و هوای موکب‌های سلیمانی در گلزار شهدای کرمان

سه روز مانده به ۱۳ دی ماه، دومین سالروز شهادت سردار دل‌ها، گلزار شهدای کرمان حال و هوای وصف‌ناپذیری دارد از حضور پرشور زائران و موکب‌هایی که با عشق از میهمانان حاج‌قاسم پذیرایی می‌کنند. رد شدن از آگهی (۵) اطلاعات بیشتر رد شدن از آگهی (۵) اطلاعات بیشتر رد شدن از آگهی (۵) اطلاعات بیشتر […]

سه روز مانده به ۱۳ دی ماه، دومین سالروز شهادت سردار دل‌ها، گلزار شهدای کرمان حال و هوای وصف‌ناپذیری دارد از حضور پرشور زائران و موکب‌هایی که با عشق از میهمانان حاج‌قاسم پذیرایی می‌کنند.


رد شدن از آگهی
(۵)

اطلاعات بیشتر


رد شدن از آگهی
(۵)

اطلاعات بیشتر


رد شدن از آگهی
(۵)

اطلاعات بیشتر
فیلم| حال و هوای موکب‌های سلیمانی در گلزار شهدای کرمان

منبع: فــارس
? فیلم| حال و هوای موکب‌های سلیمانی در گلزار شهدای کرمان