فیلم/ آیین اختتامیه جشنواره سلیمان سلامت با حضور وزیر بهداشت

کرمان – فت فتو – جشنواره فیلم سلیمان سلامت که در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر مستندسازی تلاش و ایثار نیروهای بهداشتی و درمانی در سطح کشوری کلید خورده بود عصر جمعه با حضور وزیر بهداشت و سایر مسئولان ملی و استانی و در کرمان با معرفی آثار برتر خاتمه یافت. دریافت ۷۶ […]

کرمانفت فتو – جشنواره فیلم سلیمان سلامت که در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر مستندسازی تلاش و ایثار نیروهای بهداشتی و درمانی در سطح کشوری کلید خورده بود عصر جمعه با حضور وزیر بهداشت و سایر مسئولان ملی و استانی و در کرمان با معرفی آثار برتر خاتمه یافت.


دریافت
۷۶ MB
فیلم/ آیین اختتامیه جشنواره سلیمان سلامت با حضور وزیر بهداشت

منبع: ایرنـا
? فیلم/ آیین اختتامیه جشنواره سلیمان سلامت با حضور وزیر بهداشت