فرونشست ۴۵ سانتی‌متری زمین در برخی نقاط استان کرمان

رییس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: به دلیل خشکسالی سال گذشته که طی ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده، بیش از ۷۰۰ روستای این استان با تانکر آبرسانی می‌شوند و در بعضی از شهرهای استان کرمان شاهد فرونشست ۴۵ سانتی‌متری زمین هستیم. فرونشست ۴۵ سانتی‌متری زمین در برخی نقاط استان کرمان منبع:ایـسنا ? فرونشست ۴۵ سانتی‌متری […]


رییس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: به دلیل خشکسالی سال گذشته که طی ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده، بیش از ۷۰۰ روستای این استان با تانکر آبرسانی می‌شوند و در بعضی از شهرهای استان کرمان شاهد فرونشست ۴۵ سانتی‌متری زمین هستیم.
فرونشست ۴۵ سانتی‌متری زمین در برخی نقاط استان کرمان

منبع:ایـسنا
? فرونشست ۴۵ سانتی‌متری زمین در برخی نقاط استان کرمان