فروشگاه زنجیره ای "سی سی" در کرمان افتتاح شد

با حضور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، شهردار و جمعی از مسئولان، فروشگاه “سی سی” در کرمان افتتاح شد. فروشگاه زنجیره ای "سی سی" در کرمان افتتاح شد منبع:ایـسنا ? فروشگاه زنجیره ای "سی سی" در کرمان افتتاح شد


با حضور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، شهردار و جمعی از مسئولان، فروشگاه “سی سی” در کرمان افتتاح شد.
فروشگاه زنجیره ای "سی سی" در کرمان افتتاح شد

منبع:ایـسنا
? فروشگاه زنجیره ای "سی سی" در کرمان افتتاح شد