غربالگری مسافرین پروازهای ورودی از کشورهای همسایه در کرمان

فت فتو/کرمان غربالگری مسافرین پروازهای ورودی از کشورهای همسایه به فرودگاه های استان کرمان انجام خواهد شد. به گزارش فت فتو، نشست تقویت و تشدید نظام مراقبت و دیده وری بیماری کرونا و مراقبت بهداشتی بین المللی (IHR) در راستای تقویت و تشدید مراقبت بیماری کرونا و مقررات بهداشتی بین المللی (IHR) در واکنش به افزایش […]

فت فتو/کرمان غربالگری مسافرین پروازهای ورودی از کشورهای همسایه به فرودگاه های استان کرمان انجام خواهد شد.

به گزارش فت فتو، نشست تقویت و تشدید نظام مراقبت و دیده وری بیماری کرونا و مراقبت بهداشتی بین المللی (IHR) در راستای تقویت و تشدید مراقبت بیماری کرونا و مقررات بهداشتی بین المللی (IHR) در واکنش به افزایش موارد مثبت کرونا که به صورت غربالگری و پایش موارد مشکوک مسافرین پروازهای ورودی از کشورهای همسایه حاصل شده بود، برگزار شد.

با توجه به شروع سفرهای زیارتی و سیاحتی در این جلسه مصوب گردید که غربالگری مسافرین پروازهای ورودی از کشورهای همسایه به دقت انجام و از موارد علامت دار تست PCR انجام و موارد مثبت به دقت پیگیری و رهگیری و آموزش لازم جهت رعایت موازین بهداشتی داده شود.

همچنین جهت تقویت نظام دیده وری بیماری کرونا مقرر شد از این پس، از افراد مشکوک مراجعه کننده به مراکز منتخب، تست PCR گرفته شود و جلسات مدون، جهت بررسی وضعیت موجود و اقدامات ضروری، هر دو هفته یکبار، برگزار شود

انتهای پیام




غربالگری مسافرین پروازهای ورودی از کشورهای همسایه در کرمان

منبع: ایـسنا
? غربالگری مسافرین پروازهای ورودی از کشورهای همسایه در کرمان