غبارروبی گلزار شهداء بافت در هفته بسیج

به مناسبت هفته بسیج غبارروبی گلزار شهداء بافت با حضور مسئولین ادارت،فرماندهان نظامی و انتظامی و بسیجیان شهرستان برگزار شد برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید / غبارروبی گلزار شهداء بافت در هفته بسیج منبع: خــبرگزاری بســیج ? غبارروبی گلزار شهداء بافت در هفته بسیج

به مناسبت هفته بسیج غبارروبی گلزار شهداء بافت با حضور مسئولین ادارت،فرماندهان نظامی و انتظامی و بسیجیان شهرستان برگزار شد

برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید /
غبارروبی گلزار شهداء بافت در هفته بسیج

منبع: خــبرگزاری بســیج
? غبارروبی گلزار شهداء بافت در هفته بسیج