عکس | بارگاه امامزاده محمد ـ بقاع متبرکه کرمان

سیدابوالحسن محمدبن ابراهیم المجاب بن محمد العابدبن امام موسی کاظم (ع) ملقب به شاهزاده محمد از نوادگان حضرت موسی‌بن‌جعفر(ع) و از سادات بلند مرتبه مدفون در شهر کرمان است. بارگاه مقدس امامزاده محمد در محله شاهزاده محمد خیابان ۱۷ شهریور، شهر کرمان است و اهالی کرمان حرمت و احترام خاصی برای آن قائل هستند. بعضی […]

سیدابوالحسن محمدبن ابراهیم المجاب بن محمد العابدبن امام موسی کاظم (ع) ملقب به شاهزاده محمد از نوادگان حضرت موسی‌بن‌جعفر(ع) و از سادات بلند مرتبه مدفون در شهر کرمان است. بارگاه مقدس امامزاده محمد در محله شاهزاده محمد خیابان ۱۷ شهریور، شهر کرمان است و اهالی کرمان حرمت و احترام خاصی برای آن قائل هستند. بعضی از امامزادگان که عظمت اجتماعی داشتند معروف به شاهزاده بودند. قدمت بنای آستان مقدس امامزاده محمد(ع) به عصر صفویه می‌رسد.

 

انتهای پیام
عکس | بارگاه امامزاده محمد ـ بقاع متبرکه کرمان

منبع:خــبرگزاری بین المللی قــرآن
? عکس | بارگاه امامزاده محمد ـ بقاع متبرکه کرمان