عزم دولت سیزدهم برای پایش و رونق واحدهای تولیدی و صنعتی

دولت سیزدهم یکی از اولویت های کاری خود را شفاف سازی و پایش کارخانه‌‏‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور اعلام کرده و اینک با دستور رئیس جمهوری تلاش بر این است تا ظرفیت بلا استفاده حدود ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت احیا شود.محتواهای تولیدی خبرنگاران فت فتو در استانها را در این […]


دولت سیزدهم یکی از اولویت های کاری خود را شفاف سازی و پایش کارخانه‌‏‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور اعلام کرده و اینک با دستور رئیس جمهوری تلاش بر این است تا ظرفیت بلا استفاده حدود ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت احیا شود.محتواهای تولیدی خبرنگاران فت فتو در استانها را در این پرونده خبری بخوانید:
عزم دولت سیزدهم برای پایش و رونق واحدهای تولیدی و صنعتی

منبع:ایرنـا
? عزم دولت سیزدهم برای پایش و رونق واحدهای تولیدی و صنعتی