عدالت در برابر خاطیان بازار کود و سم اجرا می شود

در گشت مشترک جهادکشاورزی، اداره صمت، تعزیرات حکومتی و اماکن شهرستان با تعدادی توزیع‌کنندگان متخلف کود و سم که دارای اقلام ممنوعه و فاقد مجوزات قانونی بودند برخورد شد و ضمن جمع‌آوري اقلام غیرمجاز جرائم سنگینی صادر گشت. به گزارش فت فتو، محمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اظهار داشت: در اجرای امنیت غذایی مردم هیچ […]

در گشت مشترک جهادکشاورزی، اداره صمت، تعزیرات حکومتی و اماکن شهرستان با تعدادی توزیع‌کنندگان متخلف کود و سم که دارای اقلام ممنوعه و فاقد مجوزات قانونی بودند برخورد شد و ضمن جمع‌آوري اقلام غیرمجاز جرائم سنگینی صادر گشت.

به گزارش فت فتو، محمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اظهار داشت: در اجرای امنیت غذایی مردم هیچ قصوری پذیرفته نیست و به داروخانه های گیاهپزشکی بدون حضور مسئول فنی و وجود اقلام ممنوعه خلاف مقررات سازمان حفظ‌ نباتات به‌ هیچ عنوان اجازه فعالیت داده نمی شود.

وی افزود: در همین راستا تا رسیدن به وضعیت مطلوب گشت‌های هفتگی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/قنبرزهی
عدالت در برابر خاطیان بازار کود و سم اجرا می شود

منبع:آرمـان
? عدالت در برابر خاطیان بازار کود و سم اجرا می شود