ظرفیت پروار بندی شتر در نرماشیر

قهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نرماشیر گفت: ۵۲۶ نفر شتر در این شهرستان وجود دارد و پرواربندی شتر مقرون به صرفه اس باشد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان؛مدیرجهاد کشاورزی نرماشیر با بیان اینکه درحال حاضر واحدهای پرورش صنعتی شتر در شهرستان نرماشیر هنوز راه اندازی نشده است گفت شهرستان نرماشیر پتانسیل لازم برای پرورش شتر […]

قهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نرماشیر گفت: ۵۲۶ نفر شتر در این شهرستان وجود دارد و پرواربندی شتر مقرون به صرفه اس باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان؛مدیرجهاد کشاورزی نرماشیر با بیان اینکه درحال حاضر واحدهای پرورش صنعتی شتر در شهرستان نرماشیر هنوز راه اندازی نشده است گفت شهرستان نرماشیر پتانسیل لازم برای پرورش شتر را داردو می توان برای شروع و برای تامین بچه شتر را از استان های همجوار وارد کرد.

قهری اظهار داشت:درحال حاضر بازار فروش گوشت شتر در این شهرستان مشتریان خوبی دارد و از دیگر محصولات شتر نیز استقبال خوبی می شود.
ظرفیت پروار بندی شتر در نرماشیر

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? ظرفیت پروار بندی شتر در نرماشیر