طراوت باران پاییزی در رابر

بارش باران پاییزی طراوت و شادابی خاصی به فضای شهرستان رابربخشید. به گزارش” فت فتو “؛  بارن و تگرگ پاییزی در رابرچهره شهر را زیبا و موجب لطافت و پاکیزگی هوای این شهر شد. انتهای پیام / طراوت باران پاییزی در رابر منبع:آرمـان ? طراوت باران پاییزی در رابر

بارش باران پاییزی طراوت و شادابی خاصی به فضای شهرستان رابربخشید.

به گزارش” فت فتو “؛  بارن و تگرگ پاییزی در رابرچهره شهر را زیبا و موجب لطافت و پاکیزگی هوای این شهر شد.

انتهای پیام /
طراوت باران پاییزی در رابر

منبع:آرمـان
? طراوت باران پاییزی در رابر