ضرغامی: میراث‌ فرهنگی‬⁩ مانع توسعه نیست

وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: میراث‌ فرهنگی‬⁩ مانع توسعه نیست، بلکه انباشت تجربه‌های تاریخی و چراغ راه ⁧‫آینده‬⁩ است. ضرغامی: میراث‌ فرهنگی‬⁩ مانع توسعه نیست منبع:آنـــا ? ضرغامی: میراث‌ فرهنگی‬⁩ مانع توسعه نیست


وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: میراث‌ فرهنگی‬⁩ مانع توسعه نیست، بلکه انباشت تجربه‌های تاریخی و چراغ راه ⁧‫آینده‬⁩ است.
ضرغامی: میراث‌ فرهنگی‬⁩ مانع توسعه نیست

منبع:آنـــا
? ضرغامی: میراث‌ فرهنگی‬⁩ مانع توسعه نیست