صف زائران مرقد مطهر شهید سلیمانی در گلزار شهدای کرمان

کرمان– زائران مرقد مطهر شهید سلیمانی در شب زیارت امام حسین(ع) در گلزار شهدا به عزاداری پرداختند. دریافت ۱۳ MB به گزارش فت فتو، همزمان با شب زیارتی امام حسین (ع) زائران در کنار زیارت مرقد شهید سلیمانی به عزاداری پرداختند. کد خبر ۵۳۸۸۴۴۰ صف زائران مرقد مطهر شهید سلیمانی در گلزار شهدای کرمان منبع: […]

کرمان– زائران مرقد مطهر شهید سلیمانی در شب زیارت امام حسین(ع) در گلزار شهدا به عزاداری پرداختند.


دریافت
۱۳ MB

به گزارش فت فتو، همزمان با شب زیارتی امام حسین (ع) زائران در کنار زیارت مرقد شهید سلیمانی به عزاداری پرداختند.

کد خبر ۵۳۸۸۴۴۰
صف زائران مرقد مطهر شهید سلیمانی در گلزار شهدای کرمان

منبع: مــهر
? صف زائران مرقد مطهر شهید سلیمانی در گلزار شهدای کرمان