شکارچیان قوچ ومیش کوهی در کمند قانون در کرمان

متخلفان حرفه ای شکار و صید در مناطق آزاد بردسیر وراین کرمان به دام افتادند. به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان بردسیرگفت: این متخلفان در یکی از مناطق آزاد شهرستان بردسیر  یک رأس میش وحشی یک ساله را در حریم جاده شکار و لاشه آن را مخفی کرده بودند  […]

متخلفان حرفه ای شکار و صید در مناطق آزاد بردسیر وراین کرمان به دام افتادند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان بردسیرگفت: این متخلفان در یکی از مناطق آزاد شهرستان بردسیر  یک رأس میش وحشی یک ساله را در حریم جاده شکار و لاشه آن را مخفی کرده بودند  اما مأموران یگان حفاظت در  کمین  ۱۳ ساعته  یکی از متخلفان شکار را دستگیر کردندوتحویل مراجع قضایی دادند.

عیسی عارف کیا بیان کرد: بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیر مجاز هر رأس میش وحشی معادل ۷۵۰ میلیون ریال تعیین شده و این مبلغ فقط بابت ضرر و زیان واردشده به محیط زیست است.

 آثار شکار یک راس قوچ وحشی در بازرسی از منزل متخلف شکار در راین  کرمان کشف شد.

  رحیم منتظر رئیس  حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان گفت:  براساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان واردشده  به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت برای شکار غیرمجاز هر رأس قوچ وحشی معادل دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین شده است.

 

 در منوجان هم بهله پرنده از نوع شاهین پس از  دوماه تیمار  در طبیعت رهاسازی شد.
 مرشدی رئیس محیط زیست منوجان گفت:  این پرنده  از ناحیه بال مصدوم شده بود .

 
شکارچیان قوچ ومیش کوهی در کمند قانون در کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? شکارچیان قوچ ومیش کوهی در کمند قانون در کرمان