شهیدی که روحش تکثیر شد

شهید سلیمانی قهرمانی است که جسمش از ایرانیان گرفته شده، اما یاد او برای همیشه با آنها خواهد ماند. به گزارش فت فتو ، سردار سلیمانی جان داد و پر کشید. این خبریست که صبح ۱۳ دی سال ۱۳۹۸ ایران را در غم و اندوه فرو برد. اما دشمن شاد نباشد؛ هیچوقت این شادی او ادامه دار نخواهد بود. در گذشته ما […]

شهید سلیمانی قهرمانی است که جسمش از ایرانیان گرفته شده، اما یاد او برای همیشه با آنها خواهد ماند.

به گزارش فت فتو ، سردار سلیمانی جان داد و پر کشید. این خبریست که صبح ۱۳ دی سال ۱۳۹۸ ایران را در غم و اندوه فرو برد. اما دشمن شاد نباشد؛ هیچوقت این شادی او ادامه دار نخواهد بود.
در گذشته ما فقط یک سردار سلیمانی داشتیم، اما با این کار غیر انسانی او، اکنون شاهد تکثیر سردار سلیمانی ها هستیم که حاضرند جانشان را در راه کشورشان فدا کنند.

انتهای پیام/قنبرزهی
شهیدی که روحش تکثیر شد

منبع:آرمـان
? شهیدی که روحش تکثیر شد