شهردار: تهیه بسته های سرمایه گذاری در اولویت شهرداری کرمان قرار دارد

کرمان – فت فتو – شهردار کرمان گفت: یکی از اولویت های این شهرداری توجه جدی به تهیه بسته های سرمایه گذاری با نگاه علمی در کرمان است لذا باید از تجربه ۱۲ ساله ساروج پارس استفاده کنیم و به سمت اجرای پروژه های سریع تر برویم. به گزارش فت فتو، سعید شعرباف تبریزی روز […]

کرمان – فت فتو – شهردار کرمان گفت: یکی از اولویت های این شهرداری توجه جدی به تهیه بسته های سرمایه گذاری با نگاه علمی در کرمان است لذا باید از تجربه ۱۲ ساله ساروج پارس استفاده کنیم و به سمت اجرای پروژه های سریع تر برویم.

به گزارش فت فتو، سعید شعرباف تبریزی روز شنبه در آیین افتتاح بزرگترین پارکینگ هوشمند جنوب شرق کشور در کرمان افزود: در دنیا بسته اقتصادی به صورت مطالعه شده در اختیار سرمایه گذار قرار داده می شود و سرمایه گذار از تبعات مثبت و منفی پروژه خود مطلع می‌شوند و این امر سرمایه گذاری را به برد برد می رساند که زمان اجرای پروژه ها نیز کوتاه تر می شود.
وی اظهار داشت: بخش نخست پروژه ساروج پارس پس از سالها درگیری سرانجام افتتاح و قفل از این عرصه باز شد و وجهه نمادین این افتتاح بسیار مهمتر است زیرا نشانه ای از در اختیار گرفتن این سرمایه گذاری را برای امور مردم دارد.
شهردار کرمان عنوان کرد: داده و تجربه عمومی نشان می دهد که در حوزه سرمایه گذاری کلان در کرمان دچار مشکلات بنیادین هستیم و متناسب با فرصت ها و استعدادهایی که در این استان وجود دارد نتوانستیم در جذب سرمایه گذاری فعالیت کنیم.
وی ادامه داد: یکی از دلایل نداشتن پیشرفت بی توجهی به برخی زیرساخت های مورد نیاز جریان سرمایه گذاری است زیرا سرمایه گذار باید به صورت شفاف از تبعات مثبت و منفی سرمایه گذاری خود مطلع باشد که چه سودی عاید می شود و چه کاربری اطلاعات و تلقی هایی از پروژه در مردم ایجاد می شود و بدنه قضایی انتظامی برای حل مشکلات چه چیزی به او پیشنهاد می شود.

شهردار کرمان تصریح کرد: سرمایه‌گذار با وجود مشکلات پای این کار ماند با اینکه ساخت پارکینگ در بافت مرکزی شهرهای تاریخی اشکال فنی دارد را می پذیریم، اما این پروژه تناقضی با بافت تاریخی ندارد در خیابان های این محدوده شهر کرمان هزار تا هزار و ۵۰۰ ۱۰۰۰ پارک به طور متوسط روزانه داریم و اگر بخواهیم به سمت پیاده مداری برویم چاره ای جز پارکینگ‌سازی نداریم که این طرح تناقضی با منطق پیاده مدار در بافت تاریخی کرمان ندارد.
وی با بیان اینکه نباید دچار افراط و تفریط در پارکینگ سازی بافت تاریخی در شهر کرمان شویم گفت: سرمایه‌گذار در شرایط دشوار فعالیت خود را آغاز کرد که امیدواریم به سرعت فرایند اجرایی آن پیگیری و کارگاه فعلی ساختمانی به مرکزی برای ارائه خدمات مردم تبدیل شود.
شعرباف تبریزی افزود: این پارکینگ را برای ساکنان و مردم قابل تامل و استفاده می کنیم و ظرفیت آن را در اختیار مردم قرار می دهیم.

به گزارش فت فتو، سعید شعرباف تبریزی روز شنبه در آیین افتتاح بزرگترین پارکینگ هوشمند جنوب شرق کشور در کرمان افزود: در دنیا بسته اقتصادی به صورت مطالعه شده در اختیار سرمایه گذار قرار داده می شود و سرمایه گذار از تبعات مثبت و منفی پروژه خود مطلع می‌شوند و این امر سرمایه گذاری را به برد برد می رساند که زمان اجرای پروژه ها نیز کوتاه تر می شود.
وی اظهار داشت: بخش نخست پروژه ساروج پارس پس از سالها درگیری سرانجام افتتاح و قفل از این عرصه باز شد و وجهه نمادین این افتتاح بسیار مهمتر است زیرا نشانه ای از در اختیار گرفتن این سرمایه گذاری را برای امور مردم دارد.
شهردار کرمان عنوان کرد: داده و تجربه عمومی نشان می دهد که در حوزه سرمایه گذاری کلان در کرمان دچار مشکلات بنیادین هستیم و متناسب با فرصت ها و استعدادهایی که در این استان وجود دارد نتوانستیم در جذب سرمایه گذاری فعالیت کنیم.
وی ادامه داد: یکی از دلایل نداشتن پیشرفت بی توجهی به برخی زیرساخت های مورد نیاز جریان سرمایه گذاری است زیرا سرمایه گذار باید به صورت شفاف از تبعات مثبت و منفی سرمایه گذاری خود مطلع باشد که چه سودی عاید می شود و چه کاربری اطلاعات و تلقی هایی از پروژه در مردم ایجاد می شود و بدنه قضایی انتظامی برای حل مشکلات چه چیزی به او پیشنهاد می شود.

شهردار کرمان تصریح کرد: سرمایه‌گذار با وجود مشکلات پای این کار ماند با اینکه ساخت پارکینگ در بافت مرکزی شهرهای تاریخی اشکال فنی دارد را می پذیریم، اما این پروژه تناقضی با بافت تاریخی ندارد در خیابان های این محدوده شهر کرمان هزار تا هزار و ۵۰۰ ۱۰۰۰ پارک به طور متوسط روزانه داریم و اگر بخواهیم به سمت پیاده مداری برویم چاره ای جز پارکینگ‌سازی نداریم که این طرح تناقضی با منطق پیاده مدار در بافت تاریخی کرمان ندارد.
وی با بیان اینکه نباید دچار افراط و تفریط در پارکینگ سازی بافت تاریخی در شهر کرمان شویم گفت: سرمایه‌گذار در شرایط دشوار فعالیت خود را آغاز کرد که امیدواریم به سرعت فرایند اجرایی آن پیگیری و کارگاه فعلی ساختمانی به مرکزی برای ارائه خدمات مردم تبدیل شود.
شعرباف تبریزی افزود: این پارکینگ را برای ساکنان و مردم قابل تامل و استفاده می کنیم و ظرفیت آن را در اختیار مردم قرار می دهیم.
شهردار: تهیه بسته های سرمایه گذاری در اولویت شهرداری کرمان قرار دارد

منبع:ایرنـا
? شهردار: تهیه بسته های سرمایه گذاری در اولویت شهرداری کرمان قرار دارد