شدت زمین لرزه ۶.۴ ریشتری هرمزگان در کرمان

کرمان – زمین لرزه ۶.۴ ریشتری هرمزگان در شهر کرمان هم احساس شد. دریافت 2 MB به گزارش فت فتو، زمین لرزه‌های شدید ۶.۴ و ۶.۳ ریشتر فین هرمزگان به شدت در مناطق مختلف استان کرمان احساس شد. در این فیلم شدت زمین لرزه در شهر کرمان را مشاهده می‌کنید. کد خبر 5351687 شدت زمین […]

کرمان – زمین لرزه ۶.۴ ریشتری هرمزگان در شهر کرمان هم احساس شد.


دریافت
2 MB

به گزارش فت فتو، زمین لرزه‌های شدید ۶.۴ و ۶.۳ ریشتر فین هرمزگان به شدت در مناطق مختلف استان کرمان احساس شد. در این فیلم شدت زمین لرزه در شهر کرمان را مشاهده می‌کنید.

کد خبر 5351687
شدت زمین لرزه ۶.۴ ریشتری هرمزگان در کرمان

منبع:مــهر
? شدت زمین لرزه ۶.۴ ریشتری هرمزگان در کرمان