شتاب گرفتن واکسیناسیون کرونا در جیرفت

واکسیناسیون علیه بیماری کرونا با سرعت در استان کرمان از جمله شهرستان جیرفت در حال انجام است. به گزارش فت فتو، در مراکز تجمیعی واکسیناسیون در شهر جیرفت در گذشته به علت کمبود برخی واکسن‌ها مراجعه کنندگان نمی توانستند واکسن مورد نیاز خود و حتی واکسنی که در دوز اول تزریق کرده بودند را دریافت […]

واکسیناسیون علیه بیماری کرونا با سرعت در استان کرمان از جمله شهرستان جیرفت در حال انجام است.

به گزارش فت فتو، در مراکز تجمیعی واکسیناسیون در شهر جیرفت در گذشته به علت کمبود برخی واکسن‌ها مراجعه کنندگان نمی توانستند واکسن مورد نیاز خود و حتی واکسنی که در دوز اول تزریق کرده بودند را دریافت کنند.

اما اکنون با تامین واکسن مورد نیاز روند واکسیناسیون علیه بیماری کرونا در شهرستان جیرفت سرعت گرفته و رضایت مراجعان را در پی داشته است.

خانم برخوری رئیس مرکز بهداشت جیرفت گفت: ۳مرکز تجمیعی واکسیناسیون در شهر جیرفت، ۲۶مرکز واکسیناسیون روستایی و ۳گروه سیار واکسیناسیون در مناطق سختگذر و عشایری فعالند.

 

کد ویدیو
شتاب گرفتن واکسیناسیون کرونا در جیرفت

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? شتاب گرفتن واکسیناسیون کرونا در جیرفت