شتاب گرفتن رشد سالمندی در استان کرمان

استاندار کرمان گفت:دوره پنجره جمعیتی در حال سپری شدنست و ما از این دوره استفاده بهینه نکردیم و جامعه بسمت فرزند آوری کم و پیر شدن در حال پیشرویست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمان؛ زینی وند گفت: خوشبختانه حرکت درستی درمسیر اجتناب ناپذیر سالمندی در استان صورت گرفته اما سیاستگذاری در حوزه جمعیت همچنان باید مورد توجه جدی قرار بگیرد تا اوج جوانی و انرژی جمعیت را داشته باشیم.

وی افزود:استان کرمان در حوزه فناوریهای سالمندی توجه خاصی نشان داده که میتواند بازار کار خوبی برای جوانان نیز باشد و خدمات سالمندی بهینه را ارائه کند.

اقای صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان و دبیر این شورا گفت: بر اساس آمار سال ۹۸، هشت و دو دهم درصد جمعیت استان سالمنداست در کشور این امار ده و شش دهم درصد است و این یعنی رشد سالمندی شتاب گرفته و توجه به این مقوله اهمیت دارد تا برنامه ریزی لازم برای پیشبرد سالم رشد سالمندی صورت بگیرد.

دکتر صافی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان‌ نیز گفت: واکسیناسیون ۹۱ درصدی برای افراد بالای ۶۰ سال انجام شده و بردسیر با ۹۸ درصد بیشترین واکسیناسیون سالمندان و راور با۷۹ درصد کمترین امار واکسیناسیون سالمندان را دارد.

در ادامه جلسه شورای سالمندی از صاحبان و تیمهای ایده های استارت آپی برتر و خلاقانه در حوزه سالمندی که حائز رتبه اول تا سوم شدند به ترتیب نفر اول با پانزده میلیون تومان و نفر دوم‌ ده میلیون تومان و نفرسوم ۵ میلیون تومان همراه با اهدا لوح تقدیر و تندیس تقدیر شد.
شتاب گرفتن رشد سالمندی در استان کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
💬 شتاب گرفتن رشد سالمندی در استان کرمان