شانس یک طلا و ۳ برنز آزادکاران در پنج وزن نخست

مسابقات پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان امروز (دوشنبه) در شهر صوفیه بلغارستان در حال برگزاری است که سبحان یاری به فینال و احمد محمد نژاد جوان، محمد آقایی و امیر علی آذرپیرا به رده‌بندی رسیدند. شانس یک طلا و ۳ برنز آزادکاران در پنج وزن نخست منبع:آنـــا ? شانس یک طلا […]


مسابقات پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان امروز (دوشنبه) در شهر صوفیه بلغارستان در حال برگزاری است که سبحان یاری به فینال و احمد محمد نژاد جوان، محمد آقایی و امیر علی آذرپیرا به رده‌بندی رسیدند.
شانس یک طلا و ۳ برنز آزادکاران در پنج وزن نخست

منبع:آنـــا
? شانس یک طلا و ۳ برنز آزادکاران در پنج وزن نخست