سینما؛فرهنگ و هنر جدا نشدنی زندگی انسانها

سینما زمانی چهره خویش را زیر نقاب بی تفاوتی ها پنهان می کند که فرهنگها دستخوش تحولات اساسی در جوامع می شوند. ایا حکایت پر رمز و راز سینما در دوران کنونی می تواند به نجات فرهنگها برخیزد قصه سینما سال 1895 با اختراع سینما توگراف توسط برادران لومیر شروع شد . تاثیر سینما با […]

سینما زمانی چهره خویش را زیر نقاب بی تفاوتی ها پنهان می کند که فرهنگها دستخوش تحولات اساسی در جوامع می شوند. ایا حکایت پر رمز و راز سینما در دوران کنونی می تواند به نجات فرهنگها برخیزد

قصه سینما سال 1895 با اختراع سینما توگراف توسط برادران لومیر شروع شد . تاثیر سینما با گذشت زمان بر جامعه ی بشری روز به روز اشکارتر شد و حالا بخش جداشدنی از فرهنگ و هنر این روزهاست .

بخشی از خاطرات ما گره خورده به سالنهایی که در آنها برای شخصیت های محبوبمان گریه کرده ایم و خندیده ایم . اما این روزهای سینما با وجود کرونا روایت گر قصه تلخی است.

کرونا همچنین سینما گران زیادی را قربانی کرد و تعداد بیشتری را خانه نشین . فراموش نکنیم در دوران کرونا سینما بهترین ابزار برای القای مفاهیم عمیقی چون امید و نوع دوستی است

 

کد ویدیو
سینما؛فرهنگ و هنر جدا نشدنی زندگی انسانها

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? سینما؛فرهنگ و هنر جدا نشدنی زندگی انسانها