سیل در «سکنج» کرمان جان یک گردشگر را گرفت

کرمان – علیرغم هشدارها جاری شدن سیل در منطقه گردشگری سنکج کرمان جان یک گردشگر را گرفت. دریافت ۸ MB به گزارش فت فتو، سیل ناگهانی در منطقه گردشگری سنکج یک گردشگر ماهانی را قربانی کرد. کد خبر ۵۵۵۰۶۳۳ سیل در «سکنج» کرمان جان یک گردشگر را گرفت منبع: مــهر ? سیل در «سکنج» کرمان […]

کرمان – علیرغم هشدارها جاری شدن سیل در منطقه گردشگری سنکج کرمان جان یک گردشگر را گرفت.


دریافت
۸ MB

به گزارش فت فتو، سیل ناگهانی در منطقه گردشگری سنکج یک گردشگر ماهانی را قربانی کرد.

کد خبر ۵۵۵۰۶۳۳
سیل در «سکنج» کرمان جان یک گردشگر را گرفت

منبع: مــهر
? سیل در «سکنج» کرمان جان یک گردشگر را گرفت