سوگواره سراسری «احلی من‌العسل»

اجتماع هیئت‌های مذهبی و دانش‌آموزی شهرستان جیرفت با حضور حجت الاسلام طیبی فر جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران و جمعی از فرهنگیان در حسینیه فرهنگیان جیرفت برگزار شد. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» منبع: […]

اجتماع هیئت‌های مذهبی و دانش‌آموزی شهرستان جیرفت با حضور حجت الاسلام طیبی فر جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران و جمعی از فرهنگیان در حسینیه فرهنگیان جیرفت برگزار شد.

۱

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۲

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۳

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۴

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۵

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۶

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۷

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۸

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۹

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۱۰

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۱۱

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۱۲

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۱۳

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۱۴

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۱۵

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۱۶

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۱۷

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۱۸

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۱۹

سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» ۲۰
سوگواره سراسری «احلی من‌العسل»

منبع: فــارس
? سوگواره سراسری «احلی من‌العسل»