سهم حضور وزیر ورزش به انار تنها عبور از شهرستان!

سفر سیدحمید سجادی وزیر فعلی ورزش و جوانان به شهرستان انار به دلیل آنچه جلسه کاری عنوان شد لغو گردید تا باز هم پروژه ها و مشکلات ورزش شهرستان در حسرت دیدار وزیر باقی بماند در حالی که سهم شهرستان از سفر وزیر تنها عبور از شهر انار از شهرستان های رفسنجان به شهربابک بود

به گزارش “فت فتو” ، در حالیکه ۴ سال از سفر وزیر ورزش و جوانان پیشین به انار می گذرد، بازهم در دقایق پایانی روز پنجشنبه ۸مهرماه سفر سیدحمید سجادی وزیر فعلی ورزش و جوانان به شهرستان انار به دلیل آنچه جلسه کاری عنوان شد لغو گردید تا باز هم پروژه ها و مشکلات ورزش شهرستان در حسرت دیدار وزیر باقی بماند در حالی که سهم شهرستان از سفر وزیر تنها عبور از شهر انار از شهرستان های رفسنجان به شهربابک بود .

این روند بی توجهی مسئولان شهرستان به انار در حالی به وقوع می پیوندد که پیش از این نیز به رغم حضور اکثر وزرا و معاونان رئیس جمهوری در شهرستان های همجوار از جمله رفسنجان و شهربابک با توجه به فاصله کمتر از صدکیلومتری هیچ کدام از مسئولان ارشد در سطح ملی برای مشکلات و حتی افتتاح پروژه ها به شهرستان انار نیامدند تا روند بی مهری مسئولان در این شهر ادامه داشته باشد.

انتهای پیام/
سهم حضور وزیر ورزش به انار تنها عبور از شهرستان!

منبع: انــارما
💬سهم حضور وزیر ورزش به انار تنها عبور از شهرستان! : اخبار استان کرمان – ورزشی