سند استقرار دائمی دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی در کرمان امضا شد

کرمان – فت فتو – تفاهم نامه ایجاد دبیرخانه دائمی و برگزاری سالانه جشنواره موسیقی نواحی ایران بین استاندار کرمان و معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران امضا شد. به گزارش روز دوشنبه فت فتو و به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان طی نشستی با حضور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد […]

کرمان – فت فتو – تفاهم نامه ایجاد دبیرخانه دائمی و برگزاری سالانه جشنواره موسیقی نواحی ایران بین استاندار کرمان و معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران امضا شد.

به گزارش روز دوشنبه فت فتو و به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان طی نشستی با حضور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار کرمان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تفاهم نامه ایجاد دبیرخانه و برگزاری سالانه جشنواره موسیقی نواحی ایران بین علی زینی وند استاندار کرمان و شالویی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا و مبادله شد.
امضای این تفاهم نامه و استقرار دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی نواحی کرمان با استقبال هنرمندان و رسانه های این استان روبرو شد.

پیش از این معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین  اختتامیه چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از استقرار دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان خبر داده بود.

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با شعار وحدت در کثرت اقوام از ۲۹ مهر تا ۲ آبانماه به صورت غیررقابتی برگزار شد.

جشنواره موسیقی نواحی ایران از سال ۷۶ به مدت ۱۴ دوره در کرمان  برگزار شده است.

به گزارش روز دوشنبه فت فتو و به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان طی نشستی با حضور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار کرمان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تفاهم نامه ایجاد دبیرخانه و برگزاری سالانه جشنواره موسیقی نواحی ایران بین علی زینی وند استاندار کرمان و شالویی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا و مبادله شد.
امضای این تفاهم نامه و استقرار دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی نواحی کرمان با استقبال هنرمندان و رسانه های این استان روبرو شد.

پیش از این معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین  اختتامیه چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از استقرار دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان خبر داده بود.

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با شعار وحدت در کثرت اقوام از ۲۹ مهر تا ۲ آبانماه به صورت غیررقابتی برگزار شد.

جشنواره موسیقی نواحی ایران از سال ۷۶ به مدت ۱۴ دوره در کرمان  برگزار شده است.
سند استقرار دائمی دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی در کرمان امضا شد

منبع:ایرنـا
? سند استقرار دائمی دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی در کرمان امضا شد