سفر استاندار به شهرستان های بافت و ارزوئیه

سفر استاندار به شهرستان های بافت و ارزوئیه
سفر استاندار به شهرستان های بافت و ارزوئیه

منبع: ایـرنا
💬سفر استاندار به شهرستان های بافت و ارزوئیه : اخبار استان کرمان – ورزشی