سرگردانی مسافران و ماشین های عبوری فهرج

طوفان ۵ دستگاه اتوبوس مسافربری را در ورودی شهر فهرج متوقف کرده است.  به گزارش فت فتو ، سرپرست پلیس راه فهرج – زاهدان گفت: طوفان از ساعت ۸ صبح امروز محور فهرج زاهدان را مسدود کرده و بدنبال مسدود شدن این محور ۵ دستگاه اتوبوس با دارا بودن افزون بر ٢٠٠ مسافر اکنون در […]

طوفان ۵ دستگاه اتوبوس مسافربری را در ورودی شهر فهرج متوقف کرده است.

 به گزارش فت فتو ، سرپرست پلیس راه فهرج – زاهدان گفت: طوفان از ساعت ۸ صبح امروز محور فهرج زاهدان را مسدود کرده و بدنبال مسدود شدن این محور ۵ دستگاه اتوبوس با دارا بودن افزون بر ٢٠٠ مسافر اکنون در ورودی شهر فهرج متوقف شده و از ادامه مسیر بازمانده اند.

سروان هادی غضنفری گفت: همچنین بیش از ۵٠ دستگاه کامیون در ورودی شهر فهرج متوقف شده است.
وی همچنین گفت: اکنون قریب به ۵ ساعت است که محور فهرج_زاهدان مسدود است و امیدواریم در ساعات آینده با فروکش طوفان این محور بازگشایی شود.
به گزارش خبرنگار فهرج، امروز طوفان و ریزگرد‌ها هوای شهرستان را در وضعیت خطرناک قرار داد و ادارات و مدارس این شهرستان را به تعطیلی کشاند.
سرگردانی مسافران و ماشین های عبوری فهرج

منبع: صـداوسیـما مرکز کرمان
? سرگردانی مسافران و ماشین های عبوری فهرج