ستاد خیرین شهریار در کرمان راه اندازی می شود

کرمان – فت فتو – رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر کرمان از راه اندازی ستاد خیرین شهریار در این شهر خبر داد و گفت: این ستاد در راستای تامین مالی خیرخواهانه در مدیریت شهری شکل خواهد گرفت. به گزارش فت فتو، عشرت کردستانی روز دوشنبه در چهاردهمین نشست شورای عمومی شهر […]

کرمان – فت فتو – رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر کرمان از راه اندازی ستاد خیرین شهریار در این شهر خبر داد و گفت: این ستاد در راستای تامین مالی خیرخواهانه در مدیریت شهری شکل خواهد گرفت.

به گزارش فت فتو، عشرت کردستانی روز دوشنبه در چهاردهمین نشست شورای عمومی شهر کرمان با اشاره به اینکه فعالیت ها در این کمیته های این کمیسیون به صورت جدی دنبال می شود افزود: با توجه به اینکه خیرین در محلات خود یا در سایر محلات خدماتی را ارائه می دهند به دنبال اجرای طرح ستاد خیرین شهریار هستیم تا به صورت نظامند کار در محلات انجام شود. 

وی با بیان اینکه این ستاد در راستای تامین مالی خیرخواهانه در مدیریت شهری شکل خواهد گرفت اظهار داشت: در زمینه موقوفات شهری از این ظرفیت شهری به خوبی استفاده کنیم. 

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی خاطرنشان کرد: می توانیم در محلات بازارچه های محلی داشته باشیم تا به کارآفرینی و اشتغال اهالی هر محله کمک شود. 

اقدامات شورای شهر در ١٠٠ روز کاری شورا 

نائب رئیس شورای شهر کرمان با اشاره به اینکه ۱۰۰ روز از آغاز به کار شورای شهر می گذرد افزود: مهمترین کار شورا در این مدت انتخاب شهردار بود.

محمود بابایی ساماندهی کمیسیون های شورا، مرکز پژوهش های شورا و ارتباط با مسوولان شهری و استانی را از دیگر فعالیت های شورا در این ۱۰۰ روز عنوان کرد و گفت: همچنین برنامه ریزی جدی برای حل ریشه ای مشکلات در شهر نیز انجام گرفت. 

وی تصریح کرد: ارتباط گیری با دهیاری های حاشیه شهر کرمان با توجه به چسپیدگی این روستاها به شهر کرمان از دیگر اقدامات انجام گرفته است. 

به گزارش فت فتو، عشرت کردستانی روز دوشنبه در چهاردهمین نشست شورای عمومی شهر کرمان با اشاره به اینکه فعالیت ها در این کمیته های این کمیسیون به صورت جدی دنبال می شود افزود: با توجه به اینکه خیرین در محلات خود یا در سایر محلات خدماتی را ارائه می دهند به دنبال اجرای طرح ستاد خیرین شهریار هستیم تا به صورت نظامند کار در محلات انجام شود. 

وی با بیان اینکه این ستاد در راستای تامین مالی خیرخواهانه در مدیریت شهری شکل خواهد گرفت اظهار داشت: در زمینه موقوفات شهری از این ظرفیت شهری به خوبی استفاده کنیم. 

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی خاطرنشان کرد: می توانیم در محلات بازارچه های محلی داشته باشیم تا به کارآفرینی و اشتغال اهالی هر محله کمک شود. 

اقدامات شورای شهر در ١٠٠ روز کاری شورا 

نائب رئیس شورای شهر کرمان با اشاره به اینکه ۱۰۰ روز از آغاز به کار شورای شهر می گذرد افزود: مهمترین کار شورا در این مدت انتخاب شهردار بود.

محمود بابایی ساماندهی کمیسیون های شورا، مرکز پژوهش های شورا و ارتباط با مسوولان شهری و استانی را از دیگر فعالیت های شورا در این ۱۰۰ روز عنوان کرد و گفت: همچنین برنامه ریزی جدی برای حل ریشه ای مشکلات در شهر نیز انجام گرفت. 

وی تصریح کرد: ارتباط گیری با دهیاری های حاشیه شهر کرمان با توجه به چسپیدگی این روستاها به شهر کرمان از دیگر اقدامات انجام گرفته است. 
ستاد خیرین شهریار در کرمان راه اندازی می شود

منبع:ایرنـا
? ستاد خیرین شهریار در کرمان راه اندازی می شود